EMIGRA. Grup de Recerca en Migracions, Educació i Infància

EMIGRA és un Grup de Recerca sobre infància i educació en contextos migratoris centrat en estudiar les dimensions i l’impacte de la diversitat cultural i la desigualtat social de les societats canviants del sud d’Europa, i en les situacions de frontera entre la UE i el nord d'Àfrica i entre els EUA i Mèxic. S'interesa, per tant, pels processos de minorització de la població infanti i juvenil considerant l'anàlisi interseccional desenvolupat a partir de la perspectiva de gènere, "raça" i classe. Ha desenvolupat un enfocament comparatiu i una sensibilitat interdisciplinària que manté, però, una indiscutible visió antropològica i porta a terme treball de camp etnogràfic, estudis quantitatius i recerca social aplicada.

EMIGRA està dirigit per la Dra. Silvia Carrasco i fou creat i reconegut com estructura de recerca de la UAB el juliol de 2005 a partir de la transformació d'un anterior Grup ANE existent des del desembre de 1998. Des d'aquesta nova fase també s'aprofundeix en temes de circulació formal i informal de menors, en el context dels nous estudis sobre infància i noves formes i rols famíliars, a partir dels fenomens vinculats a l'adopció internacional (coneguda també com la 'migració silenciosa'), a més dels processos migratoris convencionals, a través del grup de recerca i associació AFIN, dirigida per la Dra. Diana Marre, investigadora Ramón y Cajal, i els projectes que s'hi porten a terme. Els membres d'EMIGRA pertanyen principalment al personal docent i investigador dels Departaments d'Antropologia Social i Cultural i de Pedagogia Sistemàtica i Social de la UAB, però també a d'altres facultats de la UAB i a d'altres universitats.

El 2 de desembre de 2009, el Consell de Govern de la UAB va aprovar el nou Centre d'Estudis i Recerca en Migracions de la UAB (CER Migracions), de caràcter interdisciplinar a partir de la suma de les trajectòries investigadores de 4 grups de recerca de diferents àrees de les Ciències Socials: GEDIME, EMIGRA, MIGRACOM, GIPE-PTP. Actualment el dirigeix la Dra. Carlota Solé, catedràtica de Sociologia i també directora del GEDIME i n'és la sots-directora la Dra. Silvia Carrasco, professora titular d'Antropologia i directora d'EMIGRA.

El CER de Migracions està especialitzat en la producció de coneixement científic per tal de donar suport a les entitats (administracions públiques, organitzacions no governamentals, mitjans de comunicació i institucions socials) que s’ocupen de la gestió del fet migratori i de la diversitat en societats cada cop més complexes.Un dels principals productes del CER de Migracions és el Mestratge d'Especialització Interdisciplinari en Migracions Contemporànies, que ja està completant la seva segona edició.

http://grupsderecerca.uab.cat/emigra/

No hay comentarios: