Presentación del libro: AntiCooperación de David Llistar

El cofundador de l’Observatori del Deute en la Globalització de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, David Llistar, acaba de publicar el llibre Anticooperación. Interferencias Norte-Sur. Quin sentit té l’actual sistema d’ajuda internacional davant d’instruments transnacionals molt més potents que generen pobresa, destrueixen ecosistemes o permeten la violació dels drets humans? Aquesta és una de les qüestions que David Llistar ha volgut respondre en el seu llibre. Per a l’autor, afincat a Gràcia, “bona part de l’ajut al desenvolupament obeeix als interessos geopolítics del donant, i no a les necessitats prioritàires del receptor”. Segons la tesi que sosté, aquesta és una de les raons que explicarien el fracàs de les polítiques de cooperació internacional per afrontar els problemes del món dels empobrits durant els darrers 60 anys.

No hay comentarios: